Use case 1.D - Usprawnienie zarządzania ofertami pojazdów nowych i używanych w Internecie.

Zastosowanie produktu Dealer Inventory (DI)

Dealer Inventory (DI)

Problem:

Usprawnić sprzedaż pojazdów używanych w grupie dealerskiej posiadającej kilka komisów w różnych lokalizacjach poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania ofertami.

Rozwiązanie:

Wprowadzenie produktu DI (Dealer Inventory) dla każdego komisu grupy.

Rezultat działania:

Centralna baza pojazdów przeznaczonych do sprzedaży i promocji online w pełni rozwiązały problem. Wartością dodaną był moduł poszukiwanych ofert widocznych dla całej grupy.

Przebieg instalacji

Identyfikacja problemu

Po zidentyfikowaniu problemu rozpoczęła się instalacja komisu dla poszczególnych placów. Przebieg instalacji wymagał uzupełnienia danych komisu, przydzielenia użytkowników i ustalenia uprawnień. System DI jest instalowany jako SaaS (Software as Service) i nie wymagał instalacji serwerów ani oprogramowania u klienta. Użytkownicy zostali powiadomieni o dostępie do systemu przez email. Aby ułatwić pracę i skrócić czas wpisywania pojazdów, przy pierwszym uruchomieniu pobierana jest lista pojazdów wraz ze zdjęciami z konta dealera na otomoto, lub systemu DMS. Każdy sprzedawca działa teraz pod swoim loginem i posiada dostęp do wcześniej ustalonych modułów (poprzez uprawnienia).

Przydzielenie uprawnień

Uprawnienia użytkowników zostały ustalone w ten sposób by sprzedawcy mieli podgląd na pojazdy z pozostałych placów, lecz nie mieli możliwości ich edycji by nie “mieszać” w inwentarzu innym.

Konfiguracja i wdrożenie

Końcowym etapem była konfiguracja znaków wodnych na zdjęcia tkzw. mini ceryfikatów, oraz wprowadzenie wspólnego repozytorium pojazdów poszukiwanych.

Instalacja i wdrożenie zakończyła się sukcesem w ciągu kilku dni roboczych bez przestojów, zachowując całkowitą płynność sprzedaży. Według opinii klienta panel jest na tyle intuicyjny, że zrezygnowano z dodatkowego pakietu szkoleń obsługi.