Use case

Przykłady zastosowań produktów Dladealera w praktyce

Use case 1.D - Usprawnienie zarządzania ofertami pojazdów nowych i używanych w Internecie.

Produkt:

Dealer Inventory (DI)

Problem:

Usprawnić sprzedaż pojazdów używanych w grupie dealerskiej posiadającej kilka komisów w różnych lokalizacjach poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania ofertami.

Rozwiązanie:

Wprowadzenie produktu DI (Dealer Inventory) dla każdego komisu grupy.

Rezultat działania:

Centralna baza pojazdów przeznaczonych do sprzedaży i promocji online w pełni rozwiązały problem. Wartością dodaną był moduł poszukiwanych ofert widocznych dla całej grupy.

Use case 2D - Utworzenie stron dla grupy dealerskiej ze zbiorczą ofertą pojazdów.

Produkt:

Dealer ActiveSite (DAS)

Problem:

Rozwiązać problem zarządzania ośmioma stronami salonów, tak aby obsługa odbywała się w jednym miejscu, była przejrzysta i spójna. Dodatkowo każda strona powinna posiadać wbudowany komis pojazdów nowych i używanych wyświetlający odpowiednią dla lokalizacji listę pojazdów. Nad całością powinna być zbudowana strona grupy dealerskiej będąca centralnym zbiorem newsów oraz pojazdów ze wszystkich salonów. Całość stron powinna być zooptymalizowana dla wyników SEO oraz pod różne przeglądarki internetowe.

Rozwiązanie:

Wdrożenie produktu Active Sites czyli aktywnych stron dealerskich. Projekt szablonu dla grupy dealerskiej z uwzględnieniem uwag dealera. Szablony pojedynczych salonów zbudowane zgodnie z identyfikacją wizualną marki.

Rezultat działania:

Udane wdrożenie rozwiązania które spełnia wszystkie wymagania klienta łącznie z dodatkowymi opcjami, które zostały zaproponowane jako wartościowy dodatek np. wtyczki społecznościowe, integracja z LiveChat, system reklamowy, system zarządzania jazdami próbnymi.

Use case 3

Produkt:

Dealer Total Marketing (DTM)

Problem:

Usprawnić zamawianie i realizację kapanii internetowych, zoptymalizować koszt pozyskania klienta z Internetu. Zbudować system kontroli pozyskiwania okazji sprzedaży.

Rozwiązanie:

Wdrożenie pakietu DTM wraz systemem zamówień kampanii. Optymalizacja kampanii Adwords oraz zwiększenie nakładów na pozycjonowanie kluczowych fraz w wyszukiwarkach. Wdrożenie systemu notowania okazji sprzedaży przypisywanych do potencjalnych klientów.

Rezultat działania:

Wraz z systemem zamówień wszystkie kampanie internetowe mogą być zamawiane i są gromadzone (np. na potrzeby raportów) w jednym centralnym miejscu. Kampanie zlecone w systemie zostały realizowane pod kątem marketingu samochodowego, a prowadzone działania SEO dały czołowe pozycje w wyszukiwarkach dla ustalonych fraz. Uruchomienie stron docelowych dla wybranych kampanii dało wymierne efekty oraz pozwoliło na przeliczenie wartości pozyskania pojedynczego klienta.

Use case 1.K - Zarządzanie niezależnym komisem

Produkt:

Central Inventory (CI)

Problem:

Brak systemu inwentaryzacji pojazdów znajdujących się na placu. Pojazdy stojąc za długo tracą więcej na wartości niż marża na pojeździe - potrzeba kontroli stanu inwentarza. Uciążliwe tworzenie umów, ciągłe uzupełnianie danych do umów. Potrzeba zapisywania klientów oraz poszukiwanych pojazdów. Ręczne wystawianie pojazdów z inwentarza na portale zewnętrzne. Za wysokie koszty instalacji i utrzymania wewnętrznego systemu informatycznego.

Rozwiązanie:

Powyższe oczekiwania spełnił pakiet narzędzi Central Inventory. Do wyboru, klienta przekonała prosta obsługa, minimalne koszty, oraz spełnione wszelkie wymagania. Co więcej, w ciągu wspólnej współpracy klient zaproponował wiele ciekawych rozwiązań które udało się wdrożyć bez dodatkowych kosztów.

Rezultat działania:

Udana inwentaryzacja pojazdów na placu klienta. Sprawa została o tyle ułatwiona że automatycznie zostały zaimportowane oferty ze strony otomoto.pl . Wprowadzenie systemu nie tylko zwiększyło kontrole nad pojazdami na placu, ale także poprawiło relacje z klientami.

Use case 2.K - Wdrożenie strony internetowej z pełną ofertą online

Produkt:

Central Site (CS)

Problem:

Brak niezależnej oferty online na której można zamieszczać dodatkowe informacje na temat pojazdu np. na temat finansowania czy rabatów. Potrzeba wyróżniania pojazdów na stronie wraz z okazjami dnia. Brak dodatkowych informacji o komisie. Słaba promocja w internecie, niewykorzystane media społecznościowe, słaba pozycja w wynikach wyszukiwań. Brak wiedzy informatycznej jak zainstalować uruchomić stronę internetową.

Rozwiązanie:

Klientowi zaproponowaliśmy pakiet stron dedykowanych do wyświetlania oferty komisu. Strona zainstalowała się automatycznie, a dopasowanie wyglądu i treści obsługiwane jest z intuicyjnego panelu. Oferta pojazdów została automatycznie połączona z istniejącą bazą pojazdów w magazynie obsługiwaną w ramach pakietu CI (Central Inventory).

Rezultat działania:

Po zamówieniu pakietu CS, w panelu obsługi pojawiła się nowa zakładka “Strona internetowa” w której można intuicyjnie konfigurować treść strony. Klient otrzymał w pełni działającą stronę internetową połączoną ze swoją bazą pojazdów. Dodatkowo na głównej stronie ma możliwość wstawiać wyróżnione pojazdy prosto z panelu. Co raz więcej klientów trafia na oferty już nie tylko przez portale ogłószeniowe, ale także bezpośrednio na stronę komisu. Instalacja nie wymagała żadnej wiedzy informatycznej, a koszty obsługi i prowadzenia są minimalne.

Use case 3.K - Wdrożenie platformy Multi Store do sieci komisów

Produkt:

Multi Store (MS)

Problem:

Brak wspólnej bazy pojazdów oraz klientów w sieci komisu ponad 100 komisów. Każdy komis używa różnego oprogramowania, niepołączonego ze sobą. Brak zagregowanej oferty na jednej centralnej stronie z szybkim przeszukiwaniem. Brak jednej bazy poszukiwanych pojazdów.

Rozwiązanie:

Zaproponowano rozwiązanie MultiStore do którego podłączone zostały podległe komisy. Pojazdy w komisach zostały zinwentaryzowane i utworzony został jeden centralny magazyn. Co więcej poszczególne komisy otrzymały tylko ograniczone uprawnienia do przeglądania jego zasobów zgodnie z wymaganiami właściciela sieci. Wraz z pakietem MS wdrożny został także system poszukiwanych pojazdów.

Rezultat działania:

Pełna oferta wraz z dokładnym wyszukiwaniem i filtrowaniem została opublikowana na zbiorczej stronie sieci komisów. Kampanie prowadzone przez sieć komisów mogą kierować na nią ruch, a tym samym zwiększają popularność i obrót każdego komisu z osobna. Pełna oferta pojazdów doskonale pozycjonuje się w wyszukiwarce z której widoczne jest coraz więcej ruchu.

Pojedyncze komisy nie są już tylko zależne od zewnętrzych portali internetowych lecz posiadają własną niezależną prezentacje oferty.