Use case 1.K - Zarządzanie niezależnym komisem

Zastosowanie produktu Central Inventory (CI)

Central Inventory (CI)

Problem:

Brak systemu inwentaryzacji pojazdów znajdujących się na placu. Pojazdy stojąc za długo tracą więcej na wartości niż marża na pojeździe - potrzeba kontroli stanu inwentarza. Uciążliwe tworzenie umów, ciągłe uzupełnianie danych do umów. Potrzeba zapisywania klientów oraz poszukiwanych pojazdów. Ręczne wystawianie pojazdów z inwentarza na portale zewnętrzne. Za wysokie koszty instalacji i utrzymania wewnętrznego systemu informatycznego.

Rozwiązanie:

Powyższe oczekiwania spełnił pakiet narzędzi Central Inventory. Do wyboru, klienta przekonała prosta obsługa, minimalne koszty, oraz spełnione wszelkie wymagania. Co więcej, w ciągu wspólnej współpracy klient zaproponował wiele ciekawych rozwiązań które udało się wdrożyć bez dodatkowych kosztów.

Rezultat działania:

Udana inwentaryzacja pojazdów na placu klienta. Sprawa została o tyle ułatwiona że automatycznie zostały zaimportowane oferty ze strony otomoto.pl . Wprowadzenie systemu nie tylko zwiększyło kontrole nad pojazdami na placu, ale także poprawiło relacje z klientami.

Przebieg instalacji

Decyzja i instalacja

Po wstępnym nawiązaniu kontaktu z działem pomocy i omówieniu szczegółów instalacji klient podjął decyzje o wdrożeniu pakietu CI u siebie.

Sama instalacja została przeprowadzona osobiście przez właściciela komisu poprzez uruchomienie prostego instalatora (3 kroki instalacyjne) i wpisanie kodu aktywacyjnego.

Uzupełnienie pojazdów

Pojazdy zostały pobrane automatycznie do inwentarza z istniejącej listy z jednego z portali eksportowych. Po uzupełnieniu dodatkowych informacji klient rozpoczął korzystanie także z systemu klientów.

Konfiguracja automatycznych eksportów

Automatyczne eksporty na portale zewnętrzne zostały włączone po uzupełnieniu danych dostępowych i można z nich od razu korzystać.

Końcowym etapem była konfiguracja znaków wodnych na zdjęcia tkzw. mini ceryfikatów

Udane wdrożenie

Całkowita instalacja i konfiguracja nie zabrała więcej niż jeden dzień roboczy i była przeprowadzona całkowicie przez pojedynczą osobę bez zaawansowanej wiedzy informatycznej. Ze względu na owocną współpracę klient decyduje się także na instalacje dodatkowego pakietu indywidualnej strony internetowej ze swoją ofertą online - CS (central site)