Use case 3

Zastosowanie produktu Dealer Total Marketing (DTM)

Dealer Total Marketing (DTM)

Problem:

Usprawnić zamawianie i realizację kapani internetowych, zoptymalizować koszt pozyskania klienta z Internetu. Zbudować system kontroli pozyskiwania okazji sprzedaży.

Rozwiązanie:

Wdrożenie pakietu DTM wraz systemem zamówień kampanii. Optymalizacja kampanii Adwords oraz zwiększenie nakładów na pozycjonowanie kluczowych fraz w wyszukiwarkach. Wdrożenie systemu notowania okazji sprzedaży przypisywanych do potencjalnych klientów.

Rezultat działania:

Wraz z systemem zamówień wszystkie kampanie internetowe mogą być zamawiane i są gromadzone (np. na potrzeby raportów) w jednym centralnym miejscu. Kampanie zlecone w systemie zostały realizowane pod kątem marketingu samochodowego, a prowadzone działania dodatkowej usługi SEO dało czołowe pozycje w wyszukiwarkach dla ustalonych fraz. Uruchomienie stron docelowych dla wybranych kampanii dało wymierne efekty oraz pozwoliło na przeliczenie wartości pozyskania pojedynczego klienta.

Przebieg instalacji

Rozpoznanie potrzeb

Wprowadzenie pakietu DTM rozpoczęliśmy sporządzeniem raportu i wywiadu dotychczas używanych technik marketingowych. Na tej podstawie zdecydowaliśmy wdrożyć centralny system zamówień kampanii, w którym gromadzone są informacje na temat wydatków na promocje w internecie.

Po rozpoznaniu potrzeb i luk w rynku wybraliśmy grupę słów kluczowych dla pozycjonowania SEO. Słowa kluczowe zostały dodane do zaplecza pozycjonerskiego. Strony dealera zostały przygotowane tak aby były najlepiej zoptymalizowane pod ustalone pozycjonowanie.

Uruchomienie panelu zamówień i landing page

W panelu zamówień uruchomiliśmy możliwość tworzenia kampanii Adwords, które połączone z działaniami remarketingowymi pozwalają pozyskać jak najwięcej okazji sprzedaży.

Działaniem poprawiającym kontrole wydatków było utworzenie serii tematycznych stron docelowych dopasowanych do planu marketingowego. Na strony docelowe czyli tkzw. landing page kierowany został ruch z prowadzonych działań reklamowych. Pozyskane w ten sposób okazje sprzedaży były zapisywane w panelu.

Kontrola kosztów pozyskania pojedynczego klienta

Wprowadzając moduły z pakietu DTM, takie jak centralny system zamówień, czy strony docelowe jesteśmy w stanie określić ile warty jest pojedynczy klient pochodzący z przeprowadzonych kampanii Internetowych.

Taka informacja jest kluczowa do optymalizacji dalszych działań i zmian prowadzących do jak największej konwersji wydanych środków na pozyskanie klienta, a faktycznej sprzedaży lub zaplanowanego celu.

Kontrola okazji sprzedaży

W pakiecie DTM dealer otrzymał system zapisywania okazji sprzedaży, indywidualnie przez każdego sprzedawcę. Okazje przypisane są do klientów, którzy mogą być pobierani i przeszukiwani bezpośrednio w systemie DMS z którego korzysta dealer. Do okazji sprzedaży możemy dołączać plik z ofertą przygotowaną dla klienta. Ułatwia to późniejszą weryfikacje sprzedaży, co może przełożyć się bezpośrednio na wynagrodzenie pracowników. Z wprowadzonych okazji sprzedaży, ich statusu oraz zakończonych możemy generować automatyczny raport.