Use case 3.K - Wdrożenie platformy Multi Store do sieci komisów

Zastosowanie produktu Multi Store (MS)

Multi Store (MS)

Problem:

Brak wspólnej bazy pojazdów oraz klientów w sieci komisu ponad 100 komisów. Każdy komis używa różnego oprogramowania, niepołączonego ze sobą. Brak zagregowanej oferty na jednej centralnej stronie z szybkim przeszukiwaniem. Brak jednej bazy poszukiwanych pojazdów.

Rozwiązanie:

Zaproponowano rozwiązanie MultiStore do którego podłączone zostały podległe komisy. Pojazdy w komisach zostały zinwentaryzowane i utworzony został jeden centralny magazyn. Co więcej poszczególne komisy otrzymały tylko ograniczone uprawnienia do przeglądania jego zasobów zgodnie z wymaganiami właściciela sieci. Wraz z pakietem MS wdrożny został także system poszukiwanych pojazdów.

Rezultat działania:

Pełna oferta wraz z dokładnym wyszukiwaniem i filtrowaniem została opublikowana na zbiorczej stronie sieci komisów. Kampanie prowadzone przez sieć komisów mogą kierować na nią ruch, a tym samym zwiększają popularność i obrót każdego komisu z osobna. Pełna oferta pojazdów doskonale pozycjonuje się w wyszukiwarce z której widoczne jest coraz więcej ruchu.

Pojedyncze komisy nie są już tylko zależne od zewnętrzych portali internetowych lecz posiadają własną niezależną prezentacje oferty.

Przebieg instalacji

Ustawienie instalacji

Początkową fazą instalacji było dokładne określenie potrzeb klienta i okrojenie przygotowanie platformy MultiStore jako dedykowanego produktu. Po wstępnych ustawieniach wersja demo została zaprezentowana osobie decyzyjnej.

Przed przystąpieniem do rozesłania dostępów instalacyjnych do każdego z komisu sieci, ustaliliśmy jaki ma być stopień interakcji pomiędzy poszczególnymi komisami. W tym przypadku komisy zostały specyficznie podzielone na różne regiony polski z których każdy miał mieć różny poziom dostępu do centralnego magazynu pojazdów oraz klientów. Niektóre komisy otrzymały możliwość tylko przeszukiwania pojazdów, a niektóre ich edycji ale tylko w określonym regionie. W tym miejscu dopasowaliśmy także szablony głównej strony z ofertami.

Instalacja panelu w komisach sieci

Po wszystkich ustawieniach nadszedł czas na przesłanie dostępów do systemu dla współpracujących komisów.

Aby zainstalować panel, dla każdego komisu został wygenerowany unikalny kod aktywacyjny. Instalacja polegała na zarejestrowaniu się na podesłanym formularzu wraz z podaniem swojego kodu. W właściciel komisu osobiście mógł zainstalować panel komisu u siebie bez zaawansowanej żadnej dodatkowej wiedzy informatycznej. Po instalacji pojazdy mogły być automatycznie pobrane za pierwszym razem do systemu z listy otomoto za pomocą jednego kliknięcia.

Końcowe ustawienia

Gdy magazyn centralny został już uzupełniony pojazdami ze współpracujących komisów pozostało zsynchronizować go z ofertą online na stronie. Po sprawdzeniu oferta pojawiła się na centralnej stronie WWW i od tego momentu została już na stałe połączona z magazynem. Jeśli pojedynczy komis opublikuje nowe ogłoszenie, zostanie ono automatycznie dodane na stronę oferty całej sieci.

Poprawa działań marketingowych, darmowy ruch z wyszukiwarek.

Oferując centralny zbiór pojazdów, właściciel sieci mógł rozpocząć akcje promocyjne swojej marki promując przy okazji ofertę poszczególnych komisów. Marka komisu staje się co raz bardziej rozpoznawalna, a oferta nie jest już tylko głównie oparta o popularne strony z ogłoszeniami lecz przedstawiona z pełnym profesjonalizmem. Mając pełną ofertę na własnych stronach WWW znacznie zwiększył się także darmowy ruch z wyszukiwarek internetowych.